Kongoprosjektet i Lenvik menighet


Kongoprosjektet:

I Kongo koster det gå på skole, ikke alle har råd til dette: For 10 dolla,r ca. 108 kr i måneden, kan du gi et barn i Kongo en framtid og håp.

I 2009 begynte noen i menigheten å betale skolegangen for 30 barn i Lubumbashi, Kongo. Per i dag har vi 100 fadderbarn. Hvert år samler konfirmantene inn penger til det som er blitt Lenvik menighets diakonale prosjekt, kongoprosjektet. I år ønkser konfirmantene å samle inn 60.000,- via SPLEIS. Her kan du gi en gave og følge med hvor langt de har kommet: https://www.spleis.no/project/339422

Prosjektet driftes med svært lave administrasjonskonstander, fordi det er styrt av frivillige, både i Norge og i Lubumbashi. Det du gir går dirkete til barnas skolegang.
Her kan du laste ned rapporten fra skoleåret 2020-21.
Her kan du laste ned rapporten fra skoleåret 2021-22.

Følg oss gjerne på Facebook - https://www.facebook.com/Kongoprosjektet-111159714118818

Ønsker du å være fadder?

Da kan du velge å betale 800kr for et skoleår, eller du kan legge inn fast månedstrekk på 80kr.

Vi trenger ditt navn, telefonnummer og epostadresse.

Her kan du laste ned en infoflyer med mer info.

Ønsker du å gi en gave:

Kontonummer: 4776 163 3135 eller Vipps: 51 23 66

Diakoni


Diakonien er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag og må gjennomsyre hele kirkens liv. Kirke og menighet skal være en fanebærer for og oppmuntre til nestekjærlighet. Menigheten skal være et inkluderende fellesskap, der alle skal bli sett og hørt.

I Lenvik menighet har vi en diakon ansatt i 100% stilling og en diakoniarbeider i 15% stilling. I tillegg har vi et diakoniutvalg som består av fire personer, som deltar aktivt i diakoniarbeidet. Vi har blant annet disse tilbudene i Finnsnes kirke.

  • Kirketreff – et tilbud til alle i alle aldre. Arrangeres 5 ganger i året i samarbeid med Diakoniutvalget, på fredagskvelder. Det serveres kveldsmat, det er sang, lodd og lek.
  • Kongoaksjon – innsamlingsaksjon til Lenvik menighet i samarbeid med konfirmantene våre. Klikk her for mer info: https://www.facebook.com/Kongoprosjektet-111159714118818
  • Leksehjelp – tilbud for barn i 5.-10. klasse, hver mandag i Finnsnes Kirke etter skoletid.
  • Kafé Pluss – Lavterskel tilbud for de med rus og psykiske utfordringer, kafeen ligger i kjelleren på Finnsnes Kirke.  Klikk her for mer info: http://www.facebook.com/kafepluss123
  • Julegaveaksjon – menigheten samler inn gaver, penger og matvarer som deles ut til de som trenger det til jul.
  • Torsdagsklubben – ungdomsklubben i Finnsnes Kirke, hver torsdag fra kl. 18:00 til 21:00. Åpent for alle ungdommer fra 9 klasse til 3 VGS. Klikk her for mer info: https://www.facebook.com/Torsdagsklubben-162210747134286
  • Fredagsbønn – Hver fredag kl. 18 samles ei gruppe i Finnsnes Kirke, til bønn og samtale. Ta kontakt med Kjellrun Skoglund på telefon: 97108185.  

 

Vi ønsker oss alltid flere flotte frivillige til vårt arbeid i menigheten. Vi kan tilby mange spennende oppgaver og et trivelig felleskap. Ønsker du å bidra med ditt engasjement ta kontakt med Nina Rolfsmann eller Susanna Blamire.