Menigheten


De ansatte i Lenvik menighet består av fellerådsansatte som er ansatt av Lenvik kirkelige fellesråd samt prester som er ansatt av Bispedømmerådet.

Lenvik menighet er en ett sokns menighet med 8 kirker/kapeller og et menighetshus (flerbrukshus). At det er en ett sokns menighet gjør at menighetsrådet og fellesrådet består av de samme personene som er valgt inn som kirkepolitikere gjennom kirkevalget. Neste kirkevalg er i 2015.

I fellesrådet er det også en representant fra formannskapet i kommunen. Denne personen har kun stemmerett i fellesrådssaker.

Det frivillige arbeidet er svært stort og bidrar til at Lenvik menighet kan ha så stor aktivitet på ulike områder. 

I løpet av 1 år gjennomføres det 160 gudstjenester i Lenvik. Dette er det antall gudstjenester som biskopen har forordnet. Det er gudstjeneste i Finnsnes kirke hver søndag. I soknet forøvrig er det fordelt et visst antall gudstjenester gjennom året.