Kontaktinformasjon

Lenvik Menighet
Adresse:
 Postboks 404, 9305 FINNSNES - se kart
Telefon: 77 85 02 00
Epost: post@senja.kirken.no

 

Diakon

Lill-Janne Bendiksen

45322890

45322890

Send e-post

Kapellan

Glenn Hadland

41573913

41573913

Send e-post

Kirketjener

Trine Merethe Thoresen

90368588

Send e-post

Menighetspedagog

Susanna Blamire

91808842

Send e-post

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send e-post

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send e-post

Organist

Merle Kollom

45376162

45376162

Send e-post

Prest

Trine Lise Jensen

47856118

Send e-post

Sokneprest i Lenvik

Ruth Astrid Stellmacher

95089912

Send e-post

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

41574347

Send e-post