Kontaktinformasjon

Lenvik Menighet
Adresse:
 Postboks 404, 9305 FINNSNES - se kart
Telefon: 77 85 02 00
Epost: post@senja.kirken.no

 

Diakon

Lill-Janne Bendiksen

90154898

90154898

Send epost

Kapellan

Glenn Hadland

41573913

41573913

Send epost

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send epost

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send epost

Prest

Trine Lise Jensen

47856118

Send epost

Sekretær/ kirketjener

Mona Rundmo

91616351

Send epost

Sokneprest i Lenvik

Ruth Astrid Stellmacher

95089912

Send epost

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

41574347

Send epost