Musikk under gravferden


I Lenvik er det tradisjon for at kantor/organist spiller rolig musikk i 15 minutter før gravferden starter. Dette gir en god ro i kirkerommet, og gjennom musikken skapes en fin stemning og atmosfære i kirkerommet. Under gravferden er det vanlig å synge tre salmer. Presten kan være behjelpelig med å plukke disse. Det kan også være fint å snakke litt om dette, gjerne i forkant av sørgesamtalen. Kanskje er det noen salmer som avdøde likte godt, og som det er fint å kunne bruke under gravferden også? Det er også mulig å ha solistinnslag i tillegg til salmesangen. Her står man mer fritt til å velge sanger, men det er viktig å finne sanger som det passer å bruke i et kirkerom. Her kan både prest og organist være til hjelp, og vil godkjenne eventuelle sanger som dere ønsker å bruke.

Tilbake