Betaling for gravferd


For dem som bor i Lenvik er det selvfølgelig gratis å gravlegges i Lenvik menighet.

Dersom avdøde var bosatt utenfor Lenvik kommune, koster det 2500,- å leie kirke til gravferden.

Dersom man bor utenfor Lenvik, og ønsker å gravlegges i Lenvik, koster det 7000,- for gravplass på en av våre kirkegårder.

Tilbake