Blomsterkort


I stedet for blomster til begravelser, er det anledning til å gi blomsterkort.

Blomsterkortene fungerer på den måten at man betaler inn en sum som benyttes til forskjønning på kirkegårder i Lenvik. Det blir laget et kort (se eksempel nedenfor) hvor det skrives på hvem kortet er til minne om og hvem det er fra.

Man kan selv velge hvilken kirkegård man ønsker at pengene skal gå til. De fleste velger at midlene skal gå til forskjønning av den kirkegården som båren/urnen skal settes ned på.

De midlene som kommer inn settes på fond til de ulike kirkegårdene i Lenvik og benyttes ved behov.

Blomsterkortene får man kjøpt hos kirkevergen i Lenvik som har kontor i Finnsnes kirke eller ved å ringe 77 85 02 04.
Man opplyser hvem blomsterkortet er til minne om, hvem det er fra, beløp som skal betales samt hvilken kirkegård man ønsker at midlene skal benyttes på.

Betaling skjer kontant ved oppmøte i Finnsnes kirke eller ved at det sendes ut faktura ved telefonkontakt.

Man kan be om at blomsterkortet videreformidles til rette vedkommende hvis man ikke er tilstede under begravelse selv.

Tilbake