Jentekveld i Finnsnes kirke


Onsdag 31. mai kl 19.00 blir det jentekveld i Finnsnes kirke - med foredrag og musikkinnslag. 

Jentekvelden er for jenter, kvinner og damer i alle aldre. 

Randi Ropstad vil holde et foredrag med temaet Svart og hvit skam, finns det en vei ut?

"I løpet av livet vil vi alle ha følt på skam i større eller mindre grad. Svart skam er den skam vi føler når vi erkjenner at vi har gjort noe galt og angrer på det. Hvit skam er den skam vi føler på når andre har krenket oss. Skam hemmer oss i vår livsutfoldelse. Er det mulig å frigjøre seg fra slik skam?"

Det blir sang v/ Astrid Myrvang Hagen

Servering.

Fri entrè!

Tilbake