Søndagsskolen


Kom og bli med!

Søndagsskole på Finnsnes:
Når det ikke er familiegudstjeneste på Finnsnes, er det tilbud om søndagsskole mens prekenen foregår i kirkerommet.

På søndagsskolen hører vi en bibelfortelling, synger, har en aktivitet, leker og blir kjent med hverandre. Dette skjer i peisestua samtidig som gudstjenesten foregår i kirkerommet.

Målgruppe: Barn fra 3-12 år. Yngre barn kan komme sammen med en voksen.

Har du lyst til å hjelpe til? Vi har god bruk for noen hjelpende hender, enten du har lyst til å hjelpe til med praktiske oppgaver eller på innholdssiden, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!
 

Mer informasjon får du hos Fredrik Berger: 905 56 779.


Søndagsskole i Rossfjord:

Søndagsskolen møtes mandager i Flerbrukshuset kl. 17:00-18:15. Program kommer snart!

Vi forteller bibelfortellinger og synger. Aktiviteten kan være fargelegging av motiv fra bibelfortellingene, finne 5 feil fra Barnas Søndagsblad, eller vi leker litt. Noen ganger bygger de som har begynt på skolen med LEGO.


Bitetid består av frukt, kjeks og saft. For barn under 3 år er det ønskelig at en voksen er med.
 

"Klubben" er et tilbud for barn over 8 år. Vi samles annenhver mandag kl. 18:15-19:30 i Flerbrukshuset. Høstens datoer kommer.

Vi har bibelfortellinger, synger og har samtaler. Vi har forskjellige aktiviteter og konkurranser og vi spiser sammen.

Ta kontakt med Evelyn Elvemo (959 32 548) eller May Liss Bendiksen (970 42 649) for mer informasjon.

.

Tilbake