Fredagsbønn


Lenvik kommune tar imot flyktninger og det er også asylmottak i byen Finnsnes.Mennesker som har vært på flukt og mistet og forlatt alt og alle de hadde i heimlandet, har mange behov de trenger å få dekt. Mange får dekt praktiske behov, men noen å snakke med og et sted de kan få dekt sine åndelige behov er også nødvendig.

Å kunne dele sin tro med andre er veldig viktig for mange. I Finnsnes kirke prøver vi å legge til rette for dette både i gudstjenestene hver søndag og også hver fredags ettermiddag. Da har vi flerkulturell bibelgruppe hvor vi leser og går gjennom teksten til førstkommende søndag på flere språk. Vi synger og ber sammen. Og vi avslutter med kaffe/te og samtale.

Gruppen er åpen for alle.

Når: Fredager kl. 1800-2000.

Hvor: Finnsnes kirke, kirkestua.

Tilbake