Kafè Pluss


Åpent hver mandag, onsdag, fredag 10:00–14:00.

VELKOMMEN PÅ KAFE PLUSS

Åpent hver mandag, onsdag, fredag 10:00–14:00.

Gratis mat: utlevering på mandager og fredager.

Kafeen kan ellers tilby gratis matservering, brukte klær, aktiviteter osv.

Lenvik menighet, Lenvik kommune og RIO (rusmisbrukernes interesse org.) samarbeider om dette viktige tilbudet.
Ansatte og frivillige ønsker å være støttespillere og medhjelpere for alle som trenger oss.

Tilbake