Internasjonal kafe


To ganger i semesteret arrangerer diakoniutvalget internasjonal kulturkafe.


Da kan man kjøpe mat fra mange land og det utveksles kulturtradisjoner gjennom musikk og dans.

Dette er tenkt som en møteplass der nordmenn og mennesker fra andre deler av verden kan møtes og bli kjent, slik at når de møtes i gata kan de nikke, smile og si hei til hverandre. Det skal ofte ikke mer til for å bryte ned fordommer og små barrierer mellom oss.

Arrangementene annonseres via lokalavisen, egen nettside og plakater.

Tilbake