Lenvik menighet > Menigheten > Årsmøter
26. januar 2021
  |  Logg inn
Årsmøter

Årsmøte 2013 i Lenvik menigeht
På grunn av forsinket regnskap ble årsmøtet gjennomført 16. juni 2013. Ca. 25 personer deltok i møtet som ble avholdt i forkant av gudstjenesten kl. 17 i Finnsnes kirke.
Menighetsrådsleder Aslaug Bønå ønsket velkommen til årsmøtet. Deretter fulgte følgende agenda:

 • Gjennomgang av årsmeldingen til Lenvik menighet v/kirkevergen og soknepresten. Se link til årsmeldingen til venstre. 
  Noe informasjon fra utvalg/styrer/foreninger innbakt i den totale årsmeldingen. 
 • Orientering om organisatorisk endring v/kirkevergen. Informasjon finnes etter årsmeldingne i linken Årsmelding 2013 til venstre.
 • Ny visjon i Lenvik menighet v/soknepresten.
 • Orientering om prosess med liturgireformen og gudstjenesteforordningen samt informasjon om bruk av Fadervår fremover i tid v/soknepresten.
 • Regnskap 2012 ble etter ønske fra deltakerne ikke gjennomgått i sin helhet. Det ble gitt en overordnet informasjon samt rask gjennomgang av hovedoversikt drift.
 • Kaffe og kaker ble servert etter gudstjenesten som utvidet kirkekaffe.


Årsmøte 2012 i Lenvik menighet
22. april 2012 ble det avholdt årsmøte i Lenvik menighet. Ca. 80 personer deltok i årsmøtet som ble holdt i etterkant av gudstjenesten i Finnsnes kirke.

Menighetsrådsleder Aslaug Bønå ønsket velkommen og innledet møtet. Deretter fulgte følgende agenda:

 • Kort foredrag om ny kirkeordning og organisering fremover i tid i DNK v/Stiftsdirektør Oddgeir Stenersen ved Bispedømmekontoret i Tromsø.
 • Årsmeldinger fra ulike utvalg og styrer, lag og foreninger.
 • (Diakoniutvalget, Gudstjenesteutvalget, Misjosnutvalget, Kafè Pluss, Finnsnes kirkes barnekor, Torsdagsklubben, Sandbakken kapellforening, Lysbotn kapellforening, Rossfjord kirkeforening, Bjorelvnes kirkering).
 • Kulturinnslag i kirkerommet v/Litt av kvert og Torsdagsklubben. 
 • Deretter kaffe og kaker i menighetssalen.
 • Presentasjon av ny kantor i Lenvik menighet, Jon Blamire.
 • Informasjon om menighetsbladet fremover i tid v/Torbjørn Konradsen.
 • Informasjon om fast givertjeneste v/Aslaug Bønå.
 • Innhenting av tilbakemeldinger om gudstjenester kl. 11:00 vs 17:00 v/Sokneprest Ruth Astrid Stellmacher.
 • Lenvik menighets årsmelding v/kirkeverge og sokneprest. Se årsmelding på venstre side.

Årsmøte i 2011 i Lenvik menighet
3. april 2012 ble det gjennomført årsmøte i Lenvik menighet.
Menighetsrådsleder Britt Lisa Lie Hanssen ønsket velkommen og innledet møtet.

Deretter var det gjennomgang av årsmeldingene til foreninger, utvalg og styrer i Lenvik menighet.
Finnsnes barne og ungdomskor viste bilder og fortalte om turen til Tyskland, som de hadde i starten av mars 2011. Etter dette holdt de en mini konsert i kirkerommet med noe av innholdet de hadde øvd på til Livets silas.

Det ble tid til litt kaffe og kaker, før årsmeldingen til Lenvik menighetsråd ble gjennomgått av kirkevergen og sokneprest. Til sist ble det gitt kort informasjon om regnskapet for 2010 av kirkevergen.

Link til årsmeldingene til foreninger, utvalg og styrer.