Lenvik menighet > Menigheten > Utleie
26. januar 2021
  |  Logg inn
Utleie
Menighetsrådet har vedtatt endringer i utleiereglementet, utleieskjema og priser.

Ønsker du/dere å leie kirkebygg eller rom til møte, arrangement, konsert eller lignende;

ta kontakt med kirkevergen på e-post kirkevergen@lenvik.kirken.no