Lenvik menighet > Aktiviteter > Internasjonal kafè
26. januar 2021
  |  Logg inn
Internasjonal kafè
To ganger i semesteret arrangerer diakoniutvalget internasjonal kulturkafe.
Da kan man kjøpe mat fra mange land og det utveksles kulturtradisjoner gjennom musikk og dans.

Dette er tenkt som en møteplass der nordmenn og mennesker fra andre deler av verden kan møtes og bli kjent, slik at når de møtes i gata kan de nikke, smile og si hei til hverandre. Det skal ofte ikke mer til for å bryte ned fordommer og små barrierer mellom oss.

Arrangementene annonseres via lokalavisen, egen nettside og plakater.
Internasjonal kulturkafè 20. april 2013
Internasjonal kulturkafè 2. april 2011
Lørdag 2. april var det internasjonal kulturkafè igjen med ca. 100 gjester. Også denne gang var det salg av mat fra ulike deler av verden og kaffe fra Eritrea. Gisund leikarring danset, sang og spilte samt at noen av de unge danset. Det var loddsalg til inntekt for Kirkens Nødhjelp (etter jordskjelv i Japan) samt at inntekten fra matsalg også gikk til Kirkens Nødhjelp. Sokneprest Ingunn Rinde fra Berg informerte om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid og fasteaksjon. Nedenfor ser du bilder fra arrangementet:
Internasjonal kulturkafè 29. januar 2011
Lørdag 29. januar 2011 var det igjen klart for internasjonal kulturkafè. Tradisjonen tro var det salg av mange forskjellige internasjonale matretter, eritreisk kaffe og kaker i alle varianter. Det var underholdning fra ulike verdenshjørner og menighetssalen var som vanlig fylt med mennesker som koset seg med en god prat, god mat og spennende underholdning. Bildene under er fra siste del av arrangementet. Vi håper å kunne legge ut flere bilder fra resten av dagen etterhvert.