Barne- og ungdomskor i Finnsnes kirke
26. januar 2021
  |  Logg inn
Barne- og ungdomskor i Finnsnes kirke

Barne- og ungdomskorer er åpen til alle gutter og jenter, uten prøve.

Vi synge under familigudstjeneste, på julaften og i noen konserter. Vi også reise litt rundtomkring.

Gullongen er for de som er 4 år. - 1. skoleklasse.
Vi møte hver mandag i Finnsnes kirke, fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Klikke å laste ned en plakat. Oppstart 2. september 2019.

Barnekoret er for de som er i 2. - 5. skoleklasse.
Vi møte hver mandag i Finnsnes kirke, fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Klikke å laste ned en plakat.Oppstart 26. august 2019.

Ungdomskoret er for ungdomer fra 6, skoleklasse.
Vi møte hver mandag i Finnsnes kirke, fra kl. 19.00 til kl. 20.30. Klikke å laste ned en plakat.Se på en video. Oppstart 19. august 2019.

Som alltid, kom og ta med en venn!

Korlederne er Jon Blamire (95 42 12 94), Sarah Blamire (90 40 66 51) og Solrun Borvik (91 62 56 18).